• Simulacro

ARIEM+

ARIEM+ é un mecanismo de colaboración entre responsables da xestión e mobilización de recursos ante emerxencias importantes do sur de Galicia, Castela-León e norte de Portugal.

Obxectivos do proxecto

  • Aumentar a resiliencia territorial fronte os riscos naturais transfronteirizos.
  • Fomento do investimento para facer fronte a riscos específicos, garantindo a resiliencia fronte catástrofes e desenvolvendo sistemas para xestión das catástrofes.

Finalidades

  • A creación dun Mando Operativo Único que permita mellorar a xestión e coordinación in situ das emerxencias na zona transfronteiriza. 
  • A adquisición de materiais e de equipamentos de emerxencias en base aos riscos existentes na zona.
  • O desenvolvemento de accións de sensibilización á poboación (formación sobre prevención e autoprotección).
  • A harmonización de protocolos e tácticas de actuación ante emerxencias.
Logo axega
Logo ccdrn
Logo cimaltominho
Logo gnr
Logo jcyl
Logo inem